Cyklotrasy Dunajská Streda

 

 

1. Okolo vodného diela Gabčíkovo

56 km vzdialenosť  

 

 

2. Za vodnými mlynmi
 
58 km vzdialenosť  

 

 

 
3. Day 24 Dunajska Streda - Bratislava

47 km vzdialenosť  

 

4. "3."90km Ohrady-Horný bar-Vojtechovce

90 km vzdialenosť  

 

 

 5. Dunajská Streda - Gabčíkovo - Bodíky - Čunovo - Petržalka

65 km vzdialenosť  

 

 

6. Dunajská Streda - Tomašíkovo - Jahodná

21 km vzdialenosť

 

 

 

 

 7. DS-Sap-Holice-DS

70 km vzdialenosť  

 

 

 8. Dunajská Streda - V.Blahovo - Orechova Potóň - Kostolné Kracany Termálné Kúpalisko

22 km vzdialenosť